Δημήτρης Δεγαμινιώτης

ook logo

Ορκίσμενος εργένης κρατώ την σημαία της πολυγαμικότητας ψηλά στον λόφο της μάχης, βλέποντας τους στρατιώτες μου να λιγοστεύουν όσο μεγαλώνω.

Τα βιβλία του