Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: (+30) 210 72 47 042
Για αποστολή κειμένων προς αξιολόγηση

*Tα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη και σύντομο βιογραφικό του δημιουργού.

Τηλέφωνο: (+30) 210 72 47 042 Εσωτ. 81
Γ.Ε.Μ.Η. 5969301000

Φόρμα επικοινωνίας

Έχετε κάποια ιδέα που μας ενδιαφέρει;
Στείλτε μας μήνυμα και θα σας απαντήσουμε.