Θάλεια Γεωργά Συγγραφέας

Λέω πάντα «χαμογελάτε». Νομίζω για αυτό επέλεξα έναν εκδοτικό οίκο που τα χαμόγελα των συνεργατών του τα βρίσκεις στην αγάπη που βάζουν μέσα σε κάθε σελίδα του βιβλίου μας.