Δημήτρης Λαμπρέλλης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ Scaled 300x300

Ο Δηµήτρης Λαµπρέλλης είναι φωτογράφος άγριας φύσης. Έχει εκδώσει επτά
λευκώµατα φωτογραφιών, έχει πραγµατοποιήσει δύο ατοµικές εκθέσεις στην Αθήνα
και στην Θεσσαλονίκη, για ορισµένες δε από τις φωτογραφίες του έχει βραβευθεί.
Είναι µέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Φωτογραφικής
Εταιρείας.
Είναι, επίσης, ποιητής. Έχει εκδώσει δέκα ποιητικές συλλογές και µία συγκεντρωτική
έκδοση των ποιηµάτων του.
Είναι Καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και, ακόµη, διδάσκει στο
Διϊδρυµατικό ΠΜΣ «Ζώα, Δίκαιο, Ευζωία» του Τµήµατος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Έχει εκδώσει δεκαεννέα φιλοσοφικά βιβλία